Privacybeleid

SHUZ.nl houdt zich aan de regels bepaald in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De bij de bestelling ingevoerde gegevens worden bewaard voor het uitvoeren van de overeenkomst en de financiële administratie.
Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 17-09-2018

Persoonsgegevens die wij verwerken

SHUZ.nl verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam 
 • Geboortedatum 
 • Adresgegevens 
 • Telefoonnummer 
 • E-mailadres 
 • Locatiegegevens 
 • Betaalgegevens (voor zover van toepassing) 
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch 
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website 
 • Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk) 
 • IP-adres 
 • Internetbrowser en apparaat type 

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via webshop@shuz.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.
SHUZ.nl gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Voor meer informatie over de cookies die wij plaatsen verwijzen we je graag naar onze cookie verklaring.

Waarom we je gegevens gebruiken

SHUZ.nl verwerkt persoonsgegevens van klanten voor het afhandelen van de betaling. Bij het aanmaken van een account gebruiken we daarnaast de door jou opgegeven gegevens. Ook analyseert SHUZ.nl jouw gedrag op de website om daarmee onze website te verbeteren en ons aanbod van producten af te stemmen op jouw voorkeuren.

 
Als je contact opneemt met onze klantenservice, zullen we de door jou verstrekte gegevens gebruiken voor het beantwoorden van je vraag of oplossen van je klacht. Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij jouw wensen, kunnen deze gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken. Soms vragen wij een andere partij om dit voor ons te doen.
Als je daarmee bij je bestelling hebt ingestemd gebruiken we je gegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder, om je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Wil je je later aan- of afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via je persoonlijke account of via de afmeldlink in de nieuwsbrief.
Heb je geen account? Klik dan hier om naar de pagina te gaan waar je je kan aan- of afmelden. Na afmelding ontvang je buiten de noodzakelijke bevestigings- en beoordelingsmail geen e-mail meer van ons.

Inzage en correctie persoonsgegevens

Conform de AVG heb je recht alle gegevens die wij over je hebben verzameld in te zien en zo nodig te corrigeren. Je kunt je hiervoor wenden tot webshop@shuz.nl. SHUZ.nl zal zo snel mogelijk, en uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Websites van derden

Op de website kunnen links staan naar websites van derden. Let bij het gebruik van die websites op het daarbij behorende privacy statement. SHUZ.nl selecteert die websites weliswaar met zorg, maar kan geen verantwoordelijk dragen voor de manier waarop de persoonsgegevens door die derden worden behandeld.

Hoe lang we gegevens bewaren

SHUZ.nl zal je persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot twee jaar na je bestelling bewaard, tenzij SHUZ.nl op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

Delen met anderen 
SHUZ.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SHUZ.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Beveiliging

SHUZ.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via webshop@shuz.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Op grond van de AVG heb je ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.